خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
ضعیفمتوسطخوببسیار خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

محصولات مرک آلمان

محصولات مرک آلمان

 1. آب اکسیژنه مرک آلمان ۵  2 لیتری ۱۰۸۵۹۷
 2. آب کروماتوگرافی ۲٫۵ لیتری ۱۱۵۳۳۳ مرک آلمان
 3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) ۱۰۰ میلی لیتری ۱۰۳۴۲۸ مرک آلمان
 4. آگاروز ۲۵ گرمی ۱۱۶۸۰۱ مرک آلمان
 5. آگار ۱ کیلویی ۱۰۱۶۱۵ مرک آلمان
 6. آلفا نفتول مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۸۲۲۲۸۹
 7. آلفا نفتیل امین مرک آلمان۱۰۰ گرمی۸۲۲۲۹۱
 8. آلومینیوم ۱۰۱۵۶ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی
 9. آلومینیوم بوتیلات ۸۲۰۰۵۴ مرک آلمان ۱۰۰ گرمی
 10. آلومینیوم سولفات ۶ آبه مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۱۰۲
 11. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان۱ کیلویی ۱۰۱۰۸۶
 12. آلومینیوم هیدرواکساید ۱ کیلویی مرک آلمان
 13. آمونیاک ۲۵% مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۵۴۲۲
 14. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۰۴۲
 15. آمونیوم استات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۱۱۵
 16. دی آمونیوم اگزالات ۱ کیلویی ۱۰۱۱۹۰ مرک آلمان
 17. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۳۷۹۱
 18. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۳۷۷۶
 19. آمونیوم سولفات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۲۱۶
 20. آمونیوم کربنات ۱۰۱۱۳۶ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی
 21. آمونیوم فلوراید ۱۰۱۱۶۴ مرک آلمان ۱ کیلویی
 22. آمونیوم بی کربنات ۱۰۱۱۳۱ ۵ کیلویی مرک آلمان
 23. آمونیوم کلراید مرک آلمان۱ کیلویی ۱۰۰۹۲۴ رال.
 24. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان۱۰۰ گرمی ۱۰۱۲۲۶
 25. آمونیوم سریم نیترات ۱۰۲۲۷۶ بسته ۱۰۰گرمی مرک آلمان
 26. آمونیوم نیترات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۱۸۸
 27. آمونیوم هپتا مولیبدات ۴ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۱۸۱
 28. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان ۵۰۰گرمی ۱۰۱۲۰۶
 29. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان۵۰۰ گرمی ۱۰۱۱۲۴
 30. آمینو آنتی پیرین ۱۰ گرمی ۱۰۷۲۹۳ مرک آلمان
 31. آمینو نفتول سولفونیک اسید ۸۲۱۹۴۹ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی
 32. آلیزارین رد مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۲۷۹
 33. آنیلین مرک آلمان۱ لیتری۸۲۲۲۵۶
 34. آیرون (پودر آهن ) ۱۰۳۸۱۵ بسته یک کیلویی مرک المان
 35. آیرون II کلرید ۴ آبه مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۳۸۶۰
 36. آیرون II سولفات ۷ آبه مرک آلمان۱کیلویی۱۰۳۹۶۵
 37. آیرون (آهن ) III سولفات ۵۰۰ گرمی آزمایشگاهی ساخت چین
 38. آیرون III نیترات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۳۸۸۳
 39. اتانول مرک آلمان ۲٫۵ لیتری ۱۰۰۹۸۶
 40. اتیل آکریلات ۸۰۰۸۳۶ مرک آلمان بسته ۱ لیتری
 41. اتیل آنیلین ۸۰۰۹۳۶ بسته ۱۰۰ میلی لیتری مرک آلمان
 42. اتیل استات مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۰۸۶۴
 43. اتیلن گلیکول مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۰۹۴۹
 44. triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۸۰۰۸۷۴
 45. اتیل متیل کتون مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۶۰۱۴
 46. استارچ (نشاسته) مرک آلمان۱ کیلویی ۱۱۱۶۸۵
 47. استیل استون مرک آلمان۱ لیتری ۸۰۰۰۲۳
 48. استوفنون مرک آلمان ۱ لیتری۸۰۰۰۲۸
 49. استون مرک آلمان مرک آلمان۲،۵ لیتری ۱۰۰۰۱۳
 50. استون مرک آلمان مرک آلمان۲،۵ لیتری ۱۰۰۰۱۴
 51. استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۰۳۰
 52. استرانسیوم کربنات ۵۰۰ گرمی مرک المان
 53. اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان ۱۱۱۷۲۴ بسته ۱ کیلویی۴٫۹۸۰٫۰۰۰
 54. اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان ۱۱۰۷۸۳ بسته ۱ کیلویی ۳٫۹۸۰٫۰۰۰
 55. اسکوالان مرک آلمان ۸۱۴۶۰۵ بسته ۱۰۰ میلی لیتری ۳٫۹۸۰٫۰۰۰
 56. اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان ۲٫۵ لیتری ۱۰۰۰۵۶ ۳۹۰،۰۰۰راله
 57. اسید اولئیک مرک آلمان۱ لیتری ۱۰۰۴۷۱ ۹۷۸٫۰۰۰رال۰
 58. اسید اسپارتیک مرک آلمان ۱۰۰گرمی۱۰۰۱۲۶ ۵۴۹٫۰۰۰رال۰
 59. اسید اگزالیک ۲آبه مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۴۹۲ ۶۴۸٫۰۰۰رال۰
 60. اسید اوریک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی۱۰۰۸۱۷ ۴۴۹،۰۰۰رال۰
 61. اسید پریودیک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۸۸ ۹۴۸،۰۰۰رال۰
 62. اسید باربیتوریک مرک آلمان ۸۰۰۱۳۳ بسته ۱۰۰ گرمی ۷۴۴٫۰۰۰
 63. اسید بنزوئیک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۱۳۶ ۳۸۹٫۰۰۰رال،
 64. اسید بوریک مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۰۱۶۵ ۶۸۹٫۰۰۰
 65. اسید تارتاریک مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۸۰۲ ۸۴۸،۰۰۰رال،
 66. اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان ۱ لیتری ۸۲۲۳۳۶ ۷۹۸٫۰۰۰رال۰
 67. اسید پیکریک هلندی ۵۰۰ گرمی ۷۹۹٫۰۰۰رال۰
 68. اسید سولفوریک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۷۳۱ ۴۹۸٫۰۰۰رالل
 69. اسید سالسیلیک ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۸۱۸۷۳۱ ۳۴۹٫۰۰۰
 70. اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۰۰۶۹۱ ۱٫۳۹۰٫۰۰۰رال۰
 71. اسید سولفانیلیک ۱۰۰۶۸۶ مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۳۹۹٫۰۰۰
 72. اسید سولفانیلیک ۸۲۲۳۳۸ مرک آلمان ۱ کیلویی ۷۸۹٫۰۰۰
 73. اسید سالیسیلیک مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۶۳۱ ۷۵۹٫۰۰۰رال۹
 74. اسید سیتریک مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۲۴۴ ۵۹۹٫۰۰۰رالل
 75. اسید فسفریک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۵۶۳ ۷۴۸٫۰۰۰رال۰
 76. اسید فلوریدریک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۳۳۷ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰رال۰ **
 77. اسید فورمیک مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۲۶۴ ۷۴۸٫۰۰۰رال۰
 78. اسید فتالیک ۱ کیلویی فلوکا سویس ۹۳۸٫۰۰۰
 79. اسید فیتیک ۲۵ گرمی زیگما آمریکا ۱٫۵۹۰٫۰۰۰
 80. اسید گلوتامیک ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۰۲۹۱ ۷۸۸٫۰۰۰
 81. اسید گلی اگزالات ۲۵ گرمی مرک آلمان ۸۵۸٫۰۰۰
 82. اسید لاکتیک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۳۶۶ ۱٫۰۴۴٫۰۰۰رالل
 83. اسیدهیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۳۱۴ ۳۵۸٫۰۰۰رال۰
 84. اسید پرکلریک ۷۰% مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۵۱۹ ۲٫۲۴۸٫۰۰۰
 85. اسید نیتریک ۶۵% مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۴۵۶ ۴۸۸٫۰۰۰رالز
 86. اسید نیتریک ۱۰۰% دود زا مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۰۴۵۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰
 87. اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر ۸۰۰۱۸۱ بسته ۱ لیتری ۶۸۸٫۰۰۰
 88. اسید متا فسفریک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی۱۰۰۵۴۶ ۶۹۹٫۰۰۰رال۰
 89. اسید مالئیک ۱ کیلویی مرک المان ۸۰۰۳۸۰ ۷۴۸٫۰۰۰
 90. اسید مولیبدیک ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۰۴۰۰ آرت ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
 91. اسمیک اسید محلول ۲% بسته ۵ میلی لیتری ۱۰۹۲۶۶ مرک آلمان ۷۸۸٫۰۰۰
 92. اسمیوم تترا اکساید ۱ گرمی ساخت BDH انگلستان ۳٫۲۲۰٫۰۰۰
 93. استایرن مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۷۶۷۹ ۵۴۹٫۰۰۰رال۰
 94. استامید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۳۴۳ ۳۸۵٫۰۰۰
 95. اریوکروم بلک تی مرک آلمان ۱۰۰ گرمی۱۰۳۱۷۰ ۷۴۸٫۰۰۰رال۰
 96. اکسیداز مرک آلمان ۱۰ گرمی ۹۹۴٫۰۰۰رال۰
 97. اکسید مس مرک آلمان۵۰۰ گرمی۱۰۲۷۶۱ ۹۵۹٫۰۰۰رال۰
 98. اگزامید ۱۰۰ گرمی ۸۲۰۹۳۶ مرک آلمان ۷۴۹٫۰۰۰
 99. ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۲۸۳۹ ۳۴۹٫۰۰۰رالت
 100. ال پرولین مرک آلمان ۱۰ گرمی ۱۰۷۴۳۴ ۴۵۹٫۰۰۰رالل
 101. ال آلانین ۲۵ گرمی سیگما آمریکا ۴۹۴٫۰۰۰
 102. ال آرژنین مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۵۴۲ ۵۹۸٫۰۰۰رالل
 103. ال آرابینوز ۲۵ گرمی زیگما آمریکا ۷۷۸٫۰۰۰
 104. ال آسپارژین مونو هیدرات ۱۰۱۵۶۶ ساخت مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۶۹۸٫۰۰۰
 105. اریکروم بلک تی مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۵۹۱۳۳ رال.۵۵۸٫۰۰۰
 106. اریکروم بلو اس ای ۱۰۳۳۴۰ مرک آلمان بسته ۵ گرمی ۹۹۸٫۰۰۰
 107. ارسنیک اکساید ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۳۹۸٫۰۰۰
 108. اکریل آمید مرک آلمان ۱کیلویی ۸۰۰۸۳۰ رال ۵۹۸٫۰۰۰
 109. ان آمیل الکل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۸۰۷۵۰۰ ۸۷۸،۰۰۰رال۰
 110. انتلان مرک آلمان۵۰۰ میلی ۵۹۸،۰۰۰رال
 111. ان پنتان مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۷۱۷۶ ۵۸۴،۰۰۰رال
 112. ان هپتان مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۴۳۶۵ ۵۹۸٫۰۰۰رال
 113. ان نفتیل آمین مرک آلمان ۱۰۰ گرمی۸۲۲۲۹۱ ۳۶۸٫۰۰۰رالل
 114. ان هگزان مرک آلمان ۲٫۵ لیتری ۱۰۴۳۶۸ ۶۳۵٫۰۰۰رال۰
 115. آنتراسین مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۸۲۰۱۰۹ ۴۴۹٫۰۰۰رال۰
 116. اوره مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۱۸۷۱۰ ۳۹۴٫۰۰۰رالل
 117. اورنج جی مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۱۵۹۲۵ ۶۹۹٫۰۰۰رال۰
 118. اورتو فنانترولین ۱۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۷۲۲۵ ۹۲۸٫۰۰۰
 119. ائوزین بلو مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۱۵۹۳۴ ۲٫۳۸۰٫۰۰۰رال۰
 120. ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۶۱۴۶ ۱٫۲۶۹٫۰۰۰رال.
 121. ایزو آمیل الکل مرک آلمان ۲،۵ لیتری۸۲۲۲۵۵ ۱٫۱۲۵٫۰۰۰رال۴
 122. ایزو بوتانل مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۰۹۸۵ ۳۴۴٫۰۰۰رال
 123. ایزو پروپیل مریستات ۱ لیتری مرک آلمان ۸۲۲۱۰۲ ۷۹۸٫۰۰۰
 124. ایزو پنتیل الکل ۱ لیتری مرک آلمان ۷۸۹٫۰۰۰
 125. ایندول مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۸۱ ۲٫۰۹۰٫۰۰۰رال
 126. ایندول استیک اسید مرک آلمان ۱۰ گرمی ۱۰۰۳۵۳ ۴۹۸٫۰۰۰رال۰
 127. ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان ۵ گرمی۱۰۰۳۵۴ ۷۴۸٫۰۰۰رالل
 128. ایندیوم ۱۰۰ گرمی ۱۱۲۱۹۶مرک آلمان ۷٫۹۸۰٫۰۰۰
 129. ایندیم کلراید ۱۰ گرمی آلفا آمریکا ۲٫۸۹۰٫۰۰۰
 130. ایریدیوم کلراید ۵۰ گرمی سروا آمریکا ۲٫۵۹۰٫۰۰۰
 131. اورسینول ۵ گرمی مرک آلمان ۴۲۹٫۰۰۰
 132. اورتو تولوئیدین ۲٫۵ لیتری آرت ۸۰۸۳۱۲ مرک آلمان ۵۴۹٫۰۰۰
 133. باریم کلراید ۲ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۷۱۷ ۴۹۴٫۰۰۰رال۸
 134. باریم پراکساید ۱ کیلویی ۱۰۱۷۴۰ مرک آلمان ۱٫۸۹۸٫۰۰۰
 135. باریم استات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۷۰۴ ۱٫۱۹۰٫۰۰۰رال۰
 136. باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید ۱۰۰۲۵۵ مرک آلمان ۵گرمی ۹۵۹٫۰۰۰
 137. باریم سولفات مرک آلمان ۵ کیلویی۱۰۱۷۵۰ ۱٫۹۸۰٫۰۰۰رال
 138. بافر PH1 مرک آلمان۱ لیتری ۱۰۹۴۳۲ ۶۹۵٫۰۰۰
 139. بافر PH10 مرک آلمان۱ لیتری ۱۰۹۴۰۹ ۳۹۵٫۰۰۰
 140. برم مرک آلمان ۲۵۰ میلی لیتری۸۲۰۱۷۱ ۹۲۸٫۰۰۰رال۷
 141. برومو تیمول بلو مرک آلمان ۲۵ گرمی۱۰۳۰۲۶ ۱٫۳۹۰٫۰۰۰رال
 142. بروسین سولفات زیگما آمریکا ۲۵گرمی ۸۹۰٫۰۰۰
 143. برموفنل بلو مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۸۱۲۲ ۱٫۳۹۸٫۰۰۰رال۰
 144. برموکروزول گرین مرک آلمان ۲۵ گرمی۱۰۸۱۲۱ ۲٫۰۸۰٫۰۰۰رال۳
 145. برومو کروزول رد ۵ گرمی مرک آلمان ۴۲۸٫۰۰۰
 146. بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان۲۵۰ گرمی۸۰۱۶۴۱ ۳۸۸٫۰۰۰رال
 147. بنزو سولفونیل کلراید ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۵۹۸٫۰۰۰
 148. بنزیل الکل ۲٫۵ لیتری مرک آلمان ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
 149. برومید پتاسیم مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۴۹۰۰ ۷۶۹٫۰۰۰رال۴
 150. برومو بنزن ۲۵۰ میلی لیتری پانراک اسپانیا ۴۸۸٫۰۰۰
 151. دی برومو بنزن ۵ میلی لیتری ۸۴۱۷۳۸ مرک آلمان ۵۹۸٫۰۰۰
 152. ۱بوتانل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۹۸۸ ۱٫۳۲۵٫۰۰۰رال۳
 153. ۲ بوتانل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۹۶۳۰ ۹۹۸،۰۰۰رال۰
 154. بوتیل استات مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۱۹۷۴ ۵۹۸٫۰۰۰رال۰
 155. بوتیل الکل ۲٫۵ لیتری ۱۰۱۹۹۰ مرک آلمان ۱٫۲۳۹٫۰۰۰
 156. بورسین مرک آلمان ۵۰گرمی ۱٫۴۴۸٫۰۰۰رال،
 157. بنزآلدئید مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۸۰۱۷۵۶ ۹۴۹،۰۰۰رالل
 158. بنزن مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۱۷۸۲
 159. بنزوفنون مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۸۰۱۸۰۱ ۵۴۹،۰۰۰رال۰ **
 160. بنزیل کلراید ۱ لیتری مرک آلمان ۸۰۱۸۰۹ ۵۱۴٫۰۰۰
 161. بتا نفتول مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۲۲۲۹۰ ۷۹۸٫۰۰۰رال۰
 162. بی فنیل امید مرک آلمان ۱ کیلویی۸۲۰۵۲۸ ۸۹۹٫۰۰۰رال.
 163. بیس آکریل آمید ۵۰ گرمی مرک آلمان ۷۲۰٫۰۰۰
 164. تترا اتیل اورتو سلیکات ۲۵۰ میلی لیتری آلمان ۸۰۰۶۵۸ ۴۹۸٫۰۰۰
 165. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان۱۰۰ گرمی ۸۱۸۸۵۸   رال۰
 166. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۱۸۳۱۲ ۳٫۹۸۰٫۰۰۰
 167. تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید ۵۰۰ میلی لیتری ۱۰۹۱۶۲ مرک آلمان ۲٫۱۹۰٫۰۰۰
 168. تتراکلرید کربن مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۲۲۲۲ با درخواست
 169. تترا متیل بنزیدین مرک آلمان ۱ لیتری۱۰۸۶۲۲ ۷۸۸٫۰۰۰رال۴
 170. تترا فلورو بوریک اسید آلفایزر آمریکا بسته ۱۰۰ گرمی ۷۹۹٫۰۰۰
 171. تترا هیدروفوران مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۸۱۱۴ ۱٫۱۱۹٫۰۰۰رال.
 172. ترایتون X100 مرک آلمان ۱ لیتری۱۰۸۶۰۳ ۹۴۸٫۰۰۰رال۸
 173. تریس مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۱۰۸۲۱۹ ۵۸۸٫۰۰۰
 174. تری کلرو استیک اسید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۰۸۱۰ ۱٫۱۹۸٫۰۰۰رال،
 175. تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان ۱۰ گرمی ۱۰۸۳۸۰ ۶۸۹،۰۰۰راله
 176. تری اتانول آمین ۲٫۵ لیتری با خلوص ۹۹٫۹% ساخت هند ۱٫۷۲۵٫۰۰۰
 177. تری اتیل آمین ۱ لیتری مرک آلمان ۴۵۰٫۰۰۰
 178. تریپان بلو ۵ گرمی زیگما آمریکا ۴۹۰٫۰۰۰
 179. تریپسین ۱ کیلویی ۱۰۸۳۶۷ مرک آلمان ۲٫۸۵۹٫۰۰۰
 180. تلوریت پتاسیم ۲۵ گرمی ۱۰۵۱۶۴ ۶۴۹،۰۰۰رالل
 181. تولوئن مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۸۳۲۳ ۵۹۵٫۰۰۰رال۱
 182. تویین ۲۰ مرک آلمان ۱ لیتری ۸۱۷۰۷۲ ۸۸۸٫۰۰۰رال۴
 183. تویین ۸۰ مرک آلمان ۱ لیتری ۸۲۲۱۸۷ ۸۹۷٫۰۰۰رال۰
 184. تیامین ۲۵۰ گرمی آزمایشگاهی ساخت SDFine هند ۱٫۱۹۰٫۰۰۰
 185. تیتانیوم پودر ۲۵۰ گرمی ۱۱۲۳۷۳ مرک آلمان ۴٫۲۹۰٫۰۰۰
 186. تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان ا کیلویی ۷۶۰٫۰۰۰
 187. تیتانیوم ایزو پروپواکساید ۲۵۰ میلی لیتری زیگما آمریکا ۲٫۱۸۰٫۰۰۰
 188. تیتانیوم تترا کلراید ۱ لیتری مرک آلمان ۸۴۹٫۰۰۰
 189. تیترازول بافر ۴ مرک آلمان آمپول ۱۰۹۸۸۴ ۱۴۸٫۰۰۰رال۱
 190. تیترازول بافر ۷ مرک آلمان آمپول ۱۰۹۸۸۷ ۱۴۸٫۰۰۰
 191. تیترازول سود ۱ نرمال مرک آلمان آمپول۱۰۹۹۵۶ ۱۶۹٫۰۰۰رال۰
 192. تیترازول سود ۱،۰نرمال مرک آلمان آمپول۱۰۹۹۵۹ ۱۴۸٫۰۰۰رال۰
 193. تیترازول سریم سولفات ۰٫۱ نرمال مرک آلمان ۱ لیتری ۹۶۹٫۰۰۰
 194. تیترازول کلرئیدریک ۱ نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۷۰ رال۰۱۸۹٫۰۰۰
 195. تیترازول کلرئیدریک ۱،. نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۷۳ ۱۳۸٫۰۰۰رال۹
 196. تیترازول نیترات نقره ۱،. نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۹۰ رال۸۴۵۸٫۰۰۰
 197. تیترازول ید ۱،. نرمال مرک آلمان آمپول۱۰۹۹۱۰ ۴۶۹٫۰۰۰رال۸
 198. تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۹۲ ۲۳۸٫۰۰۰رال۰
 199. تترازول تیو سولفات سدیم ۰٫۱ نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۵۰ ۱۶۸٫۰۰۰رال۰
 200. تترازول تیو سیانات آمونیوم ۱  0 نرمال مرک آلمان آمپولی ۲۹۷٫۰۰۰
 201. تیترازول پرمنگنات پتاسیم ۱،. نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۳۵ ۴۵۵٫۰۰۰رال۹
 202. تترازول بی کرومات پتاسیم ۰٫۱ نرمال مرک آلمان ۳۳۸٫۰۰۰
 203. تترا کلرو اوریک اسید سه آبه مرک آلمان ۱۰۱۵۸۲ بسته ۱ گرمی ۲٫۶۳۰٫۰۰۰
 204. تترا بوتیل تیتانات ۲۵۰ میلی لیتری فلوکا سوئیس ۱٫۹۸۰٫۰۰۰
 205. تمد ۲۵۰ میلی لیتری مرک آلمان ۵۹۸٫۰۰۰
 206. تنگستن ۱۰۰ گرمی ۱۱۲۴۰۶ مرک آلمان ۱٫۵۵۲٫۰۰۰
 207. تیو سیانات امونیوم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۲۱۲ ۹۴۹٫۰۰۰
 208. تیو باربیتوریک اسید ۱۰۸۱۸۰ بسته ۲۵ گرمی مرک آلمان ۶۹۸٫۰۰۰
 209. تیمول بلو ۲۵ گرمی مرک آلمان۹۸۹٫۰۰۰
 210. تیو استامید ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۱٫۹۸۹٫۰۰۰
 211. تیوسیانات جیوه مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۴۴۸۴ ۴۴۹٫۰۰۰
 212. تیومرسال مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۱۷۰۴۳ ۱٫۷۹۸٫۰۰۰
 213. تیونیل کلراید ۱ لیتری ساخت هند ۹۸۹٫۰۰۰
 214. پارا تولوئیدین ۸۰۸۳۱۵ بسته ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۴۹۸٫۰۰۰
 215. پارافین مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۷۱۶۰ ۱٫۱۹۰٫۰۰۰
 216. پارانیتروآنیلین مرک آلمان ۲۵۰گرمی ۸۲۲۲۹۲ ۴۶۹٫۰۰۰
 217. پالادیوم کلراید ۸۰۷۱۱۰ مرک آلمان ۱ گرمی ۱٫۳۴۰٫۰۰۰
 218. پالادیوم نیترات ۱ گرمی ۸۱۴۵۷۳ مرک آلمان ۸۹۰٫۰۰۰
 219. پیریدین مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۷۴۶۲ با درخواست
 220. پیرازین ۱۰۰ گرمی ۸۰۷۰۶۴ مرک آلمان ۷۵۸٫۰۰۰
 221. پنتا اکسید فسفر مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۰۵۴۰ ۹۱۵٫۰۰۰
 222. پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۰۳۳ ۳۹۵٫۰۰۰
 223. پترولیوم بنزن مرک آلمان ۵ لیتری ۱۰۰۹۰۹ ۹۸۸٫۰۰۰
 224. ۱ پروپانل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۹۹۶ ۱٫۴۵۹٫۰۰۰
 225. ۲ پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۹۹۵ ۴۴۴٫۰۰۰
 226. پپتون ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۱٫۲۹۸٫۰۰۰
 227. پتاسیم دی کرومات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۸۶۲ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
 228. پتاسیم کرومات مرک آلمان ۱۰۴۹۵۲ ۲۵۰گرمی ۷۱۰٫۰۰۰
 229. پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۸۰۹۲ ۷۹۷٫۰۰۰
 230. پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا ۱ کیلویی ۷۹۰٫۰۰۰
 231. پتاسیم پرمنگنات pa مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۵۰۸۲ ۶۴۵٫۰۰۰
 232. پتاسیم پریدات ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۷۷۸٫۰۰۰
 233. پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۱۲۵ ۹۸۰٫۰۰۰
 234. پتاسیم سیترات مرک آلمان ۵ کیلویی ۱۰۴۹۵۶ ۱٫۹۹۰٫۰۰۰
 235. پتاسیم پرسولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۰۹۰ ۵۵۵٫۰۰۰
 236. پتاسیم کلراید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۹۳۶ ۴۴۹٫۰۰۰
 237. پتاسیم کلراید محلول ۳ مولار مرک آلمان ۱۰۴۸۱۷ ۲۵۰ میلی لیتر ۳۸۸٫۰۰۰
 238. پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۱۰۴۹۸۲ ۳۸۸،۰۰۰
 239. دی پتاسیم هیدروژن فسفات ۳آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۰۹۹ ۷۴۵،۰۰۰
 240. پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۰۷۲ ۷۴۸،۰۰۰
 241. پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۴۸۷۳ ۶۰۴،۰۰۰
 242. پتاسیم کربنات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۴۹۲۴ ۵۹۸،۰۰۰
 243. پتاسیم سولفات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۵۱۵۱   658.000
 244. پتاسیم سیانید مرک آلمان ۱۰۴۹۶۷ بسته ۲۵۰ گرمی
 245. پتاسیم نیترات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۵۰۶۱ ۶۱۹٫۰۰۰
 246. پتاسیم نیتریت ۲۵۰گرمی مرک آلمان ۱۰۵۰۶۷ ۸۶۷٫۰۰۰
 247. پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۹۷۱ ۷۹۸،۰۰۰
 248. پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۸۷۴ ۶۹۸،۰۰۰
 249. پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۸۵۲ ۵۴۹،۰۰۰
 250. پتاسیم هیدروژن دی یدات ۱۰۴۸۶۷ ۵۰ گرمی مرک آلمان ۹۸۴٫۰۰۰
 251. پتاسیم یدات مرک آلمان ۵۰۰ گرمی ۱۰۵۰۵۰ ۱٫۵۹۰٫۰۰۰
 252. پتاسیم یدید مرک آلمان ۲۵۰گرمی۱۰۵۰۴۳
 253. پروتئیناز K 100 میلی گرمی ساخت آمریکا ۱٫۱۹۰٫۰۰۰
 254. پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ مرک المان ۱ کیلویی ۸۰۷۴۹۱ ۶۱۸٫۰۰۰
 255. پروپیلن گلیکول مرک آلمان ۲٫۵ لیتری ۱۰۷۴۷۸ ۶۹۸٫۰۰۰
 256. پروپیلن اکساید ۱ لیتری مرک آلمان ۸۰۷۰۲۷ ۷۱۴٫۰۰۰
 257. پودر مس مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۲۷۰۳ ۸۴۸٫۰۰۰
 258. جیوه نیترات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۴۳۷ ۱٫۸۸۸٫۰۰۰
 259. دی اتیل اتر مرک آلمان ۵ لیتری ۱۰۰۹۲۶ ۱٫۸۸۰٫۰۰۰
 260. دی اتیل امین مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۳۰۱۰ ۳۵۸٫۰۰۰
 261. دی اتانل امین مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۳۱۱۶ ۵۸۸٫۰۰۰
 262. دی استیل منوکسیم مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۹۱۸ ۵۵۸٫۰۰۰
 263. ۱و۴ دی اکسان مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۳۱۱۵ ۸۹۸٫۰۰۰
 264. دی اکسید سلنیوم مرک آلمان ۵۰ گرمی ۸۰۰۶۵۳ ۴۱۸٫۰۰۰
 265. دی کرومات امونیوم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۱۴۹ ۹۶۸٫۰۰۰
 266. دی کلرومتان مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۵۰ ۵۵۹٫۰۰۰
 267. دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا ۱ گرمی ۱۱۲۱۳۰ ۲٫۳۸۰٫۰۰۰
 268. دی متیل اگزالات ۲۵۰ گرمی ۸۲۲۱۱۵ مرک آلمان ۸۴۹٫۰۰۰
 269. دی متیل سولفواکساید مرک آلمان ۱ لیتری ۱۱۶۷۴۳ ۷۸۸٫۰۰۰
 270. دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان ۱۰۰ میلی لیتری ۴٫۵۹۰٫۰۰۰
 271. دی متیل فرمامید مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۳۰۵۳ ۹۶۹٫۰۰۰
 272. دی متیل هیدرازین ۱۰۰ میلی لیتری ۸۱۰۴۰۸ مرک آلمان ۱٫۰۸۸٫۰۰۰
 273. دی تیو تریتول ۱۱۱۴۷۴ بسته ۱ گرمی مرک آلمان۴۵۰٫۰۰۰
 274. دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان ۱۰۰ گرم ۱۰۳۰۶۲ ۸۴۸٫۰۰۰
 275. دی نیترو فنیل هیدرازین ۲۵ گرمی مرک آلمان ۷۵۹٫۰۰۰
 276. دی سولفین بلو مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۱۲۱۴۴ ۱٫۳۹۰٫۰۰۰
 277. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان ۵ کیلویی ۱۰۶۵۷۳ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
 278. دی سیکلو سرین بسته ۱۰۰ میلی گرمی سیگما آمریکا ۳۸۸٫۰۰۰
 279. دی فنیل آمین ۸۲۰۵۲۸ ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۳۵۸٫۰۰۰
 280. رایت مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۹۲۷۸ ۱٫۳۹۸٫۰۰۰
 281. روغن صدر مرک آلمان ۵۰۰ میلی ۱۰۶۹۶۵ ۱٫۴۱۰٫۰۰۰
 282. روغن امرسیون مرک آلمان۱۰۰ میلی ۳۷۸٫۰۰۰
 283. روغن سیلیکون مرک آلمان ۱۰۰ میلی ۱۰۹۷۶۲ ۷۶۸٫۰۰۰
 284. روی سولفات مرک آلمان۱ کیلو ۱۰۸۸۸۳ ۶۶۸٫۰۰۰
 285. روی ۱۰۸۷۸۹ مرک آلمان ۱ کیلویی ۹۸۰٫۰۰۰
 286. روی نیترات ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۸۸۳۳ ۹۸۸٫۰۰۰
 287. روی یدید ۱۰۸۸۲۸ مرک آلمان بسته ۲۵ گرمی ۸۳۹٫۰۰۰
 288. رزورسینول مرک آلمان ۱۰۰ گرم ۱۰۷۵۹۳ ۴۷۹،۰۰۰
 289. زایلن سیانول مرک آلمان ۵ گرمی ۱۱۰۵۹۰ ۹۱۸٫۰۰۰
 290. زیر کونیوم دی اکساید اکروس آمریکا ۲۵۰ گرمی ۱٫۵۳۰٫۰۰۰
 291. ژلاتین مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۰۷۸ ۹۵۷٫۰۰۰
 292. ساکاروز مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۷۶۸۷ ۵۶۷٫۰۰۰
 293. سافرانین مرک آلمان ۲۵ گرمی ۹۷۸٫۰۰۰
 294. ستاولن مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۷۸۸٫۰۰۰
 295. ستیل الکل مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۱۸۷۰۴ ۹۴۸٫۰۰۰
 296. سدیم ازاید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۶۸۸ ۷۸۷٫۰۰۰
 297. سدیم استات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۲۶۷ ۵۴۸٫۰۰۰
 298. سدیم ارسنیت مرک آلمان ۱ لیتر ۱۰۶۲۷۷ ۴۸۸٫۰۰۰
 299. سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۸۰۸۷ ۷۹۸٫۰۰۰
 300. سدیم برماید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۶۰ ۹۷۹٫۰۰۰
 301. سدیم بوروهیدرید مرک آلمان ۱۰۰ گرم ۸۱۸۸۲۳ ۹۸۹٫۰۰۰
 302. سدیم بی کربنات مرک آلمان ۵۰۰گرمی ۱۰۶۳۲۳ ۲۹۸٫۰۰۰
 303. سدیم سولفید اکروس آمریکا ۱ کیلویی ۱٫۱۳۹٫۰۰۰
 304. سدیم بنزوات مرک آلمان ۲۵ کیلویی ۱۰۶۲۹۰ ۵٫۱۴۹٫۰۰۰
 305. سدیم دی کرومات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۳۶
 306. سدیم پرسولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۶۰۹ ۵۴۴٫۰۰۰
 307. سدیم پیرو فسفات ۵۰۰گرمی ۱۰۶۵۹۱ مرک آلمان ۶۵۰٫۰۰۰
 308. سدیم تترابورات ۱۰ ابه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۰۳ ۳۹۹٫۰۰۰
 309. سدیم پراکسید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۵۶۳ ۷۹۸٫۰۰۰
 310. سدیم تیو سولفات مرک آلمان ۲،۵ کیلویی ۱۰۶۵۱۲ ۸۱۸٫۰۰۰
 311. سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته ۱۰۵۵۵۳ ۱٫۴۵۹٫۰۰۰
 312. سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته ۱۰۵۵۵۴ ۱٫۲۵۹٫۰۰۰
 313. سیلیسیوم ۵۰ گرمی انگلستان ساخت BDH 1.100.000
 314. سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۴۵ ۵۶۹٫۰۰۰
 315. سدیم دی تیونیت ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۴۹۸٫۰۰۰
 316. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۷۴
 317. سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۱۷۰۳۴ ۶۹۸٫۰۰۰
 318. سدیم دودسیل بنزن سولفونات ۱ کیلویی ساخت هند ۱٫۷۶۰٫۰۰۰
 319. سدیم سولفات ۱۰ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۲۲۲۸۶ ۳۵۹٫۰۰۰
 320. سدیم سولفیت مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۶۵۲ ۵۴۴٫۰۰۰
 321. سدیم لاکتات ۵۰% ۲٫۵لیتری مرک آلمان ۱۰۶۵۲۲ ۱٫۲۸۰٫۰۰۰
 322. دی سدیم ساکسینات ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۸۲۰۱۵۱ ۴۹۰٫۰۰۰
 323. تری سدیم سیترات ۲ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۴۴۸ ۶۴۸٫۰۰۰
 324. تری سدیم فسفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۷۷ ۵۹۸٫۰۰۰
 325. دی سدیم اگزالات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۵۷ ۱٫۳۹۰٫۰۰۰
 326. سدیم فلوراید ۵۰۰ گرمی هندی ۵۸۸٫۰۰۰
 327. سدیم کربنات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۹۸ ۶۵۸٫۰۰۰
 328. سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۴۰۴ ۳۴۹٫۰۰۰
 329. سدیم متا پریدات مرک آلمان ۵۰ گرمی ۱۰۶۵۹۷ ۴۹۹٫۰۰۰
 330. سدیم مولیبدات ۲ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۲۴ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
 331. سدیم نیترات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۳۵ ۴۹۸٫۰۰۰
 332. سدیم نیتریت مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۴۴ ۵۵۹٫۰۰۰
 333. سدیم هیدروکسید (سود) ۱ کیلویی مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۴۸۲ ۳۹۹٫۰۰۰
 334. سرب استات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۷۳۷۲ ۹۵۸٫۰۰۰
 335. سرب (لید) فویل با قطر ۰٫۲۵ میلی متر ۱۰۷۳۶۵ مرک آلمان ۵۰۰ گرمی ۱٫۰۸۹٫۰۰۰
 336. سدیم یدید مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۶۵۲۳ ۱٫۱۹۰٫۰۰۰
 337. سرب نیترات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۷۳۹۷ ۹۵۸٫۰۰۰
 338. سرب اکساید ۱۰۵۶۵۸ بسته ۵ کیلویی ۲٫۱۸۹٫۰۰۰
 339. سریم فلوراید ۱۰۰ گرمی سروا آمریکا ۴٫۵۹۰٫۰۰۰
 340. سزیم کربنات ۲۵ گرمی سروا آمریکا ۲٫۴۹۰٫۰۰۰
 341. سولفولان مرک آلمان۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۷۹۹۳ ۲٫۸۸۰٫۰۰۰
 342. سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۱۵۱۰ ۵٫۶۸۰٫۰۰۰
 343. سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان ۱۰۰ گرمی ۱٫۵۴۰٫۰۰۰
 344. سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۵۳۴ ۴٫۴۸۰٫۰۰۰
 345. سیلور نیترات (نیترات نقره) ۵۰گرمی ساخت آکروس آمریکا ۱٫۵۹۰٫۰۰۰
 346. سیکلو هگزانون مرک آلمان ۲٫۵ لیتری ۱۰۲۸۸۸ ۱٫۶۸۰٫۰۰۰
 347. سیکلو هگزامید ۵ گرمی زیگما آمریکا ۲٫۰۹۰٫۰۰۰
 348. سیلیکاژل مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۹۲۵ ۷۱۸٫۰۰۰
 349. سیلیسیم کربید BDHانگلستان۵۰۰ گرمی ۳۹۰٫۰۰۰
 350. سودان بلک بی ۲۵ گرمی BDH 498.000
 351. فنل ۱ کیلویی مرک آلمان ۷۷۹٫۰۰۰
 352. فایکول ۵ گرمی زیگما آمریکا ۶۹۸٫۰۰۰
 353. فرمالین مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۴۰۰۲ ۳۵۸٫۰۰۰
 354. فرمامید ۱ لیتری ۱۰۴۰۰۸ مرک آلمان ۶۱۸٫۰۰۰
 355. فروکتوز ۱ کیلویی مرک آلمان ۸۱۸٫۰۰۰
 356. فروسن ۵۰ گرمی مرک آلمان ۸۰۳۹۷۸ ۶۸۹٫۰۰۰
 357. فلوکسین B مرک آلمان ۱۰ گرمی ۷۴۹،۰۰۰
 358. ۱و۱۰ فنانترولین مرک آلمان ۲۵ گرمی ۸۴۱۴۹۱ ۸۵۸٫۰۰۰
 359. اورتو فنانترولین کلراید ۱۰۷۲۲۳ ۱۰ گرمی مرک آلمان ۸۸۸٫۰۰۰
 360. فنل مرک آلمان ۱ کیلو ۱۰۰۲۰۶ ۷۴۹٫۰۰۰
 361. فنل فتالین مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۷۲۳۳ ۵۸۹٫۰۰۰
 362. فنیل آنالین مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۷۲۵۶ ۴۹۹٫۰۰۰
 363. فنیل هیدرازین هیدروکلراید ۱۰۰ گرمی آزمایشگاهی ساخت هند ۶۹۹٫۰۰۰
 364. فوشین بازیک مرک آلمان ۲۵گرمی ۱۱۵۹۳۷ ۶۹۸٫۰۰۰
 365. فوشین اسیدی مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۵۲۳۱ ۴۸۸٫۰۰۰
 366. فورفورال مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۴۰۱۲ ۶۵۸٫۰۰۰
 367. قلع پودر ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۷۷۸٫۰۰۰
 368. کادمیوم سولفات مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۰۲۷ ۴۴۸٫۰۰۰
 369. کادمیوم استات ۲ ابه مرک آلمان ۵۰۰گرمی ۱۰۲۰۰۲ ۱٫۳۹۰٫۰۰۰
 370. کادمیوم نیترات ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۷۹۹٫۰۰۰
 371. کارل فیشر مرک آلمان ۱ لیتری ۱۸۸۰۰۵ ۱٫۲۹۰٫۰۰۰
 372. کاربازول ۲۵۰ گرمی ۸۲۰۲۵۵ مرک آلمان ۷۹۸٫۰۰۰
 373. کبالت II نیترات ۶ آبه مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۵۳۶ ۸۹۹٫۰۰۰
 374. کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۳۹۸٫۰۰۰
 375. کلسیم استات مرک آلمان ۱ کیلو ۱۰۲۰۵۲ ۷۸۸٫۰۰۰
 376. کلسیم هیدروژن فسفات ۱۰۲۲۰۳ مرک آلمان ۵۰۰ گرمی ۴۴۸٫۰۰۰
 377. کلسیم هیدرواکساید ۱۰۲۰۴۷ مرک آلمان ۵۰۰ گرمی ۵۲۹٫۰۰۰
 378. کلسیم اکساید ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۷۴۹۰۰۰
 379. کلسیم فلوراید ۲۵۰ گرمی ساخت اپلیکم ۱٫۴۴۰٫۰۰۰
 380. کلرامین T سه آبه ۲۵۰ گرمی ۸۱۸۷۰۵ مرک آلمان ۵۴۹٫۰۰۰
 381. کلروفرم مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۲۴۴۵ ۶۹۸٫۰۰۰
 382. کلروفرم دوتره مرک آلمان ۲۵ میلی لیتری ۱٫۲۸۰٫۰۰۰
 383. کلسترول مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۱۰۳۶۷۲ ۹۳۹٫۰۰۰
 384. کینولین مرک آلمان ۱ لیتری ۱٫۱۰۸٫۰۰۰
 385. کلرید فریک ۶ ابه مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۳۹۴۳ ۴۴۸٫۰۰۰
 386. کلرو بنزن مرک آلمان ۱ لیتری ۴۱۰،۰۰۰
 387. ۲- کلرو بنزوئیل کلراید بسته ۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۲۶۱۸ مرک آلمان ۸۸۴٫۰۰۰
 388. کلرید استرانسیوم ۶ آبه مرک آلمان۲۵۰ گرمی ۱۰۷۸۶۵ ۵۵۵٫۰۰۰
 389. کلرید آلومینیوم ۱ کیلویی مرک آلمان ۷۷۴٫۰۰۰
 390. کلرید اهنIII 6 آبه مرک آلمان ۱ کیلو ۱۰۳۹۴۳ ۱٫۱۸۰٫۰۰۰
 391. کلرید باریم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۷۱۷ ۴۴۸٫۰۰۰
 392. کلرید روی مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۸۸۱۵ ۹۴۹٫۰۰۰
 393. کلرید زیرکونیوم مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۸۰۸۹۱۳ ۱٫۶۸۸٫۰۰۰
 394. کلرید سدیم مرک آلمان ۵ کیلویی ۱۰۶۴۰۰ ۵۹۵٫۰۰۰
 395. کلرید سدیم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۴۰۴ ۲۹۵٫۰۰۰
 396. کلرید سرب مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۰۷۳۸۳ ۵۱۹٫۰۰۰
 397. کلرید مس II مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۷۳۸ ۹۶۸٫۰۰۰
 398. کلرید طلا مرک آلمان ۱ گرمی ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
 399. کلرید کلسیم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۳۸۲ ۵۹۸٫۰۰۰
 400. کلرید لیتیوم مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۶۷۹ ۵۸۸٫۰۰۰
 401. کلرید کروم IIIمرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۲۴۸۷ ۱٫۳۹۰٫۰۰۰
 402. کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان ۱٫۸۸۸٫۰۰۰
 403. کلرید نیکل مرک آلمان۲۵۰ گرمی۱۰۶۷۱۷ ۴۹۹٫۰۰۰
 404. کلرید منگنز مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۹۱۷ ۹۴۹٫۰۰۰
 405. کلرید منیزیم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۸۳۳ ۷۴۹٫۰۰۰
 406. کلرید قلع II مرک آلمان ۱ کیلویی ۱٫۷۷۰٫۰۰۰
 407. کربنات کلسیم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۰۶۹ ۸۴۵٫۰۰۰
 408. کربن اکتیو گرانول مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۹۵٫۰۰۰
 409. کریستال ویولت مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۱۴۰۸ ۶۱۸٫۰۰۰
 410. کربن دی سولفید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۲۱۴ ۱٫۸۹۹٫۰۰۰
 411. کروم تری اکساید ۱ کیلویی ساخت مرک آلمان ۱۰۲۴۸۳ ۲٫۰۸۰٫۰۰۰
 412. کرومیوم نیترات ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۸۹۸٫۰۰۰
 413. کوپر(مس) سولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۷۸۷
 414. کوپر (مس) نیترات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۵۹۸٫۰۰۰
 415. کوماسی بریلیانت بلو ساخت BDH انگلستان بسته ۲۵ گرمی ۱٫
 416. کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان ۸۲۰۵۰۲ بسته ۲۵۰ میلی لیتری ۱٫۴۳۰٫۰۰۰
 417. کنگو رد مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۱۳۴۰ ۳۱۸٫۰۰۰
 418. گلوکز (دکستروز ) مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۸۳۴۶ ۶۵۰٫۰۰۰
 419. گلایسین مرک آلمان ۲۵ کیلویی۵۰۰۱۹۰ با درخواست
 420. گلایسین ۱۰۰ گرمی ساخت زیگما آمریکا
 421. گلیسیرین ۱۰۴۰۹۳ بسته ۲٫۵ لیتری مرک آلمان ۲٫۲۲۰٫۰۰۰
 422. گلوبولین ۵ گرمی زیگما آمریکا ۴۹۸٫۰۰۰
 423. گریس سیلیکون انگلستان ۱۰۰ گرمی ۱۸۸،۰۰۰
 424. گزیلن (زایلن ) مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۸۶۸۱ ۶۵۹٫۰۰۰
 425. گزیلن اورنج ۵ گرمی مرک آلمان ۱۰۸۶۷۷ ۱٫۹۸۰٫۰۰۰
 426. گیمسا مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۲٫۰۸۰٫۰۰۰
 427. لانتانیوم نیترات ساخت مرک ۱۰۵۳۲۶ بسته ۱۰۰ گرمی ۱٫۱۹۰٫۰۰۰
 428. لسیتین (تخم مرغی) مرک آلمان ۱ کیلویی ۱٫۸۵۷٫۰۰۰
 429. لیتموس مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۳۱۲ ۸۵۸٫۰۰۰
 430. لیتیم تترا بورات ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۱۰۷۸۳ ۴٫۱۹۰٫۰۰۰
 431. لیتیوم نیترات ۱۱۲۲۳۰ مرک آلمان ۱ کیلویی ۱٫۵۸۰٫۰۰۰
 432. لوسین ۲۵ گرمی زیگما آمریکا ۳۹۸٫۰۰۰
 433. مالتوز مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۹۱۲ ۳۹۰،۰۰۰
 434. مالاشیت گرین مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۳۹۸ ۹۵۸٫۰۰۰
 435. متانل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۰۸ ۳۵۴٫۰۰۰
 436. متانل pa مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۰۹ ۳۵۴٫۰۰۰
 437. متانل کروماتوگرافی مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۰۷ ۶۵۴٫۰۰۰
 438. متانل خشک کروماتوگرافی مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۱۲ ۸۹۸٫۰۰۰
 439. متیل اورنج مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۳۲۲ ۷۹۹٫۰۰۰
 440. متیل رد مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۰۷۶ ۱٫۴۰۸٫۰۰۰
 441. متیل بلو مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۱۶۳۱۶ ۱٫۳۹۸٫۰۰۰
 442. متیل بنزوات ۱ لیتری اکروس آمریکا ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
 443. ۴- متیل بنزوئیل کلراید ۲۵۰ میلی لیتری ۸۲۱۱۳۱ مرک آلمان ۱٫۳۸۰٫۰۰۰
 444. متیل آنیلین ۱ لیتری مرک آلمان ۹۸۸٫۰۰۰
 445. متیونین ۲۵ گرمی زیگما آمریکا ۴۹۴٫۰۰۰
 446. مرکوری(جیوه) اکسید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۴۶۵ ۹۸۰٫۰۰۰
 447. مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان ۲۵۰گرمی ۱۰۴۴۸۱ ۲٫۳۹۰٫۰۰۰
 448. مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۴۰۳ ۱٫۸۹۸٫۰۰۰
 449. مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۴۱۷ ۹۴۸٫۰۰۰
 450. مرکوری (جیوه) نیترات ۱۰۴۴۳۷بسته ۵۰ گرمی مرک آلمان ۵۹۸٫۰۰۰
 451. مرکوری (جیوه ) ۱۰۰ گرمی دگوسا آلمان ۳۸۹٫۰۰۰
 452. مرکاپتو اتانول ۸۰۵۷۴۰ مرک آلمان ۲۵۰ میلی لیتری ۳۶۸٫۰۰۰
 453. منیزیم سولفات مرک آلمان ۲،۵کیلویی ۱۰۵۸۸۲ ۴۴۹٫۰۰۰
 454. منیزیم ۲۵۰ گرمی ۸۱۸۵۰۶ مرک آلمان ۴۴۴٫۰۰۰
 455. منیزیم اکساید ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۸۶۶ مرک آلمان ۱٫۴۱۸٫۰۰۰
 456. منیزیم نوار ۱۰۵۸۱۲ مرک آلمان قطر ۳ میلی متر ۵۹۸٫۰۰۰
 457. منیزیم نیترات ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۶۹۸٫۰۰۰
 458. منگنز سولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۹۹۹ ۹۵۰٫۰۰۰
 459. منگنز نیترات ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۸۷۸٫۰۰۰
 460. موراکسید ( ملح مرده ) مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۶۱۶۱ ۱٫۴۵۸٫۰۰۰
 461. مورین مرک آلمان ۵ گرمی ۱۰۶۰۹۸ ۹۵۸٫۰۰۰
 462. مونو کلسیم فسفا ت مرک آلمان۵۰۰ گرمی ۱۰۲۲۰۳ ۳۹۹٫۰۰۰
 463. محلولهای استانداردهای فلزی ۵۰۰ میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم ۱۰۰۰ppm ساخت مرک آلمان هر بسته ۴۸۸٫۰۰۰
 464. محلول استاندارد سزیم بسته ۱۰۰میلی مرک آلمان ۱٫۳۹۰٫۰۰۰
 465. محلول استاندارد تیتانیوم بسته ۵۰۰میلی مرک آلمان ۱٫۳۹۰٫۰۰۰
 466. محلول استاندارد طلا بسته ۵۰۰میلی ۱۷۰۲۱۶ مرک آلمان ۲٫۳۹۰٫۰۰۰
 467. محلول استاندارد نقره بسته ۵۰۰میلی ۱۱۹۷۹۷ مرک آلمان ۸۸۰٫۰۰۰
 468. محلول استاندارد زیرکونیوم بسته ۱۰۰میلی مرک آلمان ۱٫۶۸۰٫۰۰۰
 469. محلول استاندارد تلور بسته ۱۰۰میلی ۱۱۹۵۱۴ مرک آلمان ۱٫۶۸۰٫۰۰۰
 470. محلول استاندارد پلاتین بسته ۱۰۰میلی ۱۷۰۲۱۹ مرک آلمان ۱٫۳۹۰٫۰۰۰
 471. نسلر A مرک آلمان ۵۰۰ میلی ۱۰۹۰۱۱ ۵۵۹٫۰۰۰
 472. نفتالین مرک آلمان ۱ کیلو ۱۰۶۲۰۰
 473. نیترات بیسموت مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۱۸۷۸ ۹۵۰٫۰۰۰
 474. نیکل ۲۵۰ گرمی ۱۱۲۲۷۷ مرک آلمان ۱٫۸۹۷٫۰۰۰
 475. نیکل II نیترات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۷۲۱ ۱٫۹۱۸٫۰۰۰
 476. نیکل اکسید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۹۸۰٫۰۰۰
 477. نیتروبنزن مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۶۷۷۰ ۳۹۹٫۰۰۰
 478. نین هیدرین ۱۰ گرمی ریدل آلمان۵۵۵٫۰۰۰
 479. ۴-نونیل فنل ۱ گرمی آلفایزر آمریکا ۱٫۱۹۰٫۰۰۰
 480. وانادیوم اکسی استیل استانات ۵۰ گرمی فلوکا سوئیس ۲٫۲۹۰٫۰۰۰
 481. هپارین ۱ ویال سیگما آمریکا ۷۸۸٫۰۰۰
 482. هگزا متیلن تترامین مرک آلمان ۱کیلویی ۸۱۸۷۱۲ ۴۹۴٫۰۰۰
 483. هماتوکسیلین مایع مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۵۱۷۴
 484. هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان ۱ لیتر ۸۰۴۶۰۸ ۱٫۲۰۴٫۰۰۰
 485. هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۶۱۶ ۲٫۳۹۰٫۰۰
 486. هیدرواکسی اتیل سلولز با آرت نامبر ۸۲۲۰۶۸ ساخت مرک آلمان ۵۰۰گرمی ۹۵۰٫۰۰۰
 487. هیدرواکسی کینولین ۵۰ گرمی مرک آلمان ۵۰۹٫۰۰۰
 488. هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز ۱۰۰ گرمی آلدریچ آمریکا ۹۹۰٫۰۰۰
 489. هیامین مرک آلمان ۱ لیتری ۱۱۵۴۸۰ ۳۹۹٫۰۰۰
 490. هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۷۹۰٫۰۰۰
 491. هگزا کلرو پلاتینیک اسید ۱ گرمی ۸۰۷۳۴۰ مرک آلمان ۱٫۸۸۰٫۰۰۰
 492. هیستیدین ۲۵ گرمی ریدل آلمان ۴۴۴٫۰۰۰
 493. هیدرازین سولفات مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۶۰۳ ۴۶۸٫۰۰۰
 494. ید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۷۶۱ ۹۸۸٫۰۰۰
 495. EDTA 100944 مرک آلمان ۱ کیلویی ۹۵۸٫۰۰۰
 496. EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۷۹۰٫۰۰۰
 497. EDTA پتاسیم دار مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۵۵۸٫۰۰۰

درباره ی ali.admin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *