خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / آموزش و کارگاه

آموزش و کارگاه

آموزش و کارگاه های عمومی و تخصصی، محل تشکیل این کارگاه ها تهران می باشد فلوسايتومتري ، اصول، آناليز داده ها و كاربردهاي آن در علوم زيستي