خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / تماس با ما

تماس با ما

مجموعه زیست سینا با یک دهه تجربه در زمینــه واردات ، در خــدمت مــراکــز تحقیقــاتی و درمانی، پــزشکـــان و دانشـکده هــای علوم پزشکی آزمایشــگاه ها و شـــرکت های داروســـازی می باشــد.تماس با ما

تماس با ما

مجموعه دکتر وزینی با یک دهه تجربه در زمینــه واردات ، توزیـع و پخـش تجهیـــزات پــزشکی و آزمــایشگاهی، انــواع کــیت هــا و مــواد مصــرفی تحقیقــاتی

توضیحات بیشتر »